top of page

MINŐSÉG, KÖRNYEZET ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI NYILATKOZAT
 
Az Észak Üvért Kft. célja, hogy kiemelkedő minőségű, ellenőrzött és folyamatosan
fejlődő, a megrendelők igényeihez igazodó és a jogszabályi, szabványi és
élelmiszerbiztonsági és egyéb elvárásoknak is megfelelő, élelmiszer és iparcikk kis-, és
nagykereskedelem valamint konzervipari termékek és szárazáru raktározása, címkézése
és gyűjtőcsomagolása, forgalmazása szolgáltatás nyújtása, melynek elérése érdekében:
 
- Az áruk tárolási körülményeinek folyamatos fejlesztésével és körültekintő
kezelésével, ellenőrzésével, kívánjuk javítani a minőségmegőrzést.
- A térség dinamikusan fejlődő szolgáltatójaként, társaságunk hosszú távú
stratégiája hogy az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az
IFS Wholesale rendszer szerint a belső és külső tényezők figyelembevételével a
kockázatértékelési szempontokra alapozva kívánjuk működtetni, ellenőrizni és
fejleszteni rendszereinket, folyamatainkat.
- Kötelezettséget vállalunk környezetünk védelmére és a szennyezés megelőzésére.
 
- El kell nyernünk megrendelőink és az érdekelt felek bizalmát a folyamatosan
felügyelt, „az eltérésekből tanuló”, gyorsan reagáló szolgáltatással, mely során
cégünk arra törekszik, hogy munkatársaink több éves gyakorlatára támaszkodva az
eltéréseket feltárja, és minőségjavító helyesbítő intézkedéseket foganatosítson, új
termékeket fejlesszen.
 
- Munkatársaink oktatásával, telephelyünk, raktáraink, berendezéseink,
mérőeszközeink, szoftvereink, technológiáink, járműveink folyamatos fejlesztésével
és körültekintő kezelésével kívánjuk javítani a minőségi munkavégzést,
csökkenteni környezeti kibocsátásainkat.
 
- Minden munkatársunkban tudatosítjuk az együttműködési igényünket, a
kockázatalapú gondolkodást, a rendszerdokumentációban leírtakat és politikánkat
annak érdekében, hogy magas színvonalú tevékenységünk egybeessen
megbízóink, munkatársaink, környezetünk és a társadalom elvárásaival.
 
- Élelmiszer és iparcikk kis és nagykereskedelem valamint konzervipari termékek és
szárazáru raktározása és forgalmazása tevékenységeink során elért
eredményeink, és a felhalmozott tapasztalataink garanciát jelentenek, hogy
társaságunk a térség meghatározó szolgáltatójaként, piaci bővítéssel, elérje céljait.
 
- Minőség-környezet és élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerünk kulcskérdése az
elvárt minőség teljesítése, ezért munkatársaink mellett, alvállalkozóinktól és
beszállítóinktól is megköveteljük ezen feltételek betartását.
 
Miskolc, 2021.október 1.
 
 
                                                                                                         Deák Attila
                                                                                                          ügyvezető s.k.

eszak-uvert-ifs-tanusitvany.png
SGS ISO 9001:2015
bottom of page