top of page

Etikai kódex

     „… csak becsület kell hozzá és tiszta józan ész.”

                                                                                        /Részlet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának himnuszából/

26 éve alapított,100% magyar tulajdonú, családi vállalkozás több mint, 200 éves múltra tekint vissza az észak-magyarországi üveghuták alapításában.  A társaságot a gazdasági mérnök végzettségű Deák Attila István, alapította, aki miskolci születésű, itt diplomázott, Miskolcon él és dolgozik.

 

Felelős gondolkodásmód, felelős vállalkozás - melyet nem kizárólag az üzleti haszonszerzés irányít, hanem a másokról való gondoskodás, a környezetükben élők jólétének figyelembe vételével való gazdálkodás vezérel.

A felelős gondolkodásmód kapcsán nem mehetünk el szó nélkül a fenntartható fejlődés biztosítása mellett.  Társaságunk elkötelezett az újrahasznosítható csomagolóanyagok használata mellett.  (Befőző üveg, fém doboz, fém lapka) ezáltal is elősegítve, hogy ökológiai lábnyomunk minél kisebb legyen. A telephelyeinken szelektív hulladékgyűjtést végzünk a fenti cél érdekben.

Ahhoz, hogy egy társaságnál etikus döntések szülessenek elengedhetetlen, hogy legyenek etikus emberek, akik készek etikai értékek mentén döntéseket hozni, tudják is, hogy azt miként tegyék, és nem riadnak vissza tőle.

 

Etikus magatartás jellemzi a partnerekkel való együttműködést. Jól bizonyítja ezt a tényt, hogy a legfőbb partnerekkel a magyarországi konzervgyárak közül az 5 legkiválóbbal is közel 20 éves az együttműködés.  Ezeknek a tartós üzleti kapcsolatoknak az alapja a korrekt, stabil együttműködés annak érdekében, hogy magas színvonalú termékekkel lássuk el a vásárlókat.

 

 Ezek a konzervtermékek hőkezeléssel – nem vegyszerekkel,- tartósított áruk, melyeknél a társaság környezettudatos szemlélete érvényesül.

A minőségközpontúság alapvető szabály társaságunknál.

 

Elvárás az Észak  Üvért Kft-nél a magatartási normák betartása., hiszen a munkavállalókkal minden esetben a jogszerű viszony az elfogadott. A vezetők minden esetben tisztességesen és emberségesen  járnak el a munkavállalókkal szemben.  A megbízhatóságot és stabilitást jelenti az is, hogy minden hónap 10.-én a munkavállalók biztosan megkapják fizetésüket és egyéb /cafetéria / járandóságukat és társaságunk kizárólag bejelentett dolgozókat foglalkoztat.

A nyári szezonális tevékenység jelentős a társaság életében. Minden évben közel 30 főt foglalkoztatunk egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül.  A helyben élő és munkát kereső betanított munkára alkalmas munkanélkülieket juttatjuk bevételhez és visszavárjuk őket a következő szezonra. Többen váltak közülük tartós munkavállalóinkká és mai napig itt dolgoznak.  Megismertük képességeiket, támogattuk képzésüket és ők is elfogadták a társaság elvárásait.   

 

 

                A munkavállalók megítélése / bér, jutalom, előléptetés / kizárólag valós teljesítményük alapján történik. A biztonságos munkakörnyezet megteremtése társaságunknál alapvető fontosságú.

 

 

A társaságnál nincs hátrányos megkülönböztetés, és erőszakos magatartás. Szigorúan tilos a megfélemlítés vagy a zaklatás bármilyen formája is. Minden esetben egymás tisztelete, és a korrekt együttműködés az elfogadott.  Fontos, hogy a kollégák a munkával  és egymással kapcsolatos konfliktusaikat kulturáltan tudják rendezni, és a másik kolléga érdekeit is szem előtt tartva tudják megfogalmazni a problémájukat, megoldási javaslatukat.

 

A társaság nem korlátozza kizárólag a munkahelyen kívüli politikai és vallási tevékenységet sem.

 

Fontos szerepe van a tulajdoni védelemnek is. Dolgozóink mindent megtesznek a társaság vagyonának védelme érdekében. Alapvető célkitűzés, hogy ésszerű takarékossággal, a munkaidő jobb kihasználásával, eredményességüket növelve, erősítsék versenyképességüket mind a magyar, mind a nemzetközi piacon.

 

Az elektronikus adatkezelés jelentőségét valamennyien elismerik.  A társaság 2017-ben lett az Elektronikus fejlett vállalkozás cím birtokosa.  Informatikai területen is fontos lépest tettünk előre, amikor 2012-ben bevezettük az SAP Business One vállaltirányítási rendszert. Egy felelős vezető, ha a fiának szeretné továbbadni a cég vezetését, a környezettudatos gondolkodást nem tudja megkerülni. Pályázati segítséggel a villamosenergiafelhasználásunk közel 50%-át fedezzük megújuló energiaforrásból 2021-től. 

 

A Covid 19 miatt kialakult pandémiás helyzetben a kollégákat védőfelszereléssel, fertőtlenítővel, vitaminokkal látja el a társaság, az irodai dolgozók közül, aki igényelte, otthonról végezhette a munkáját. Ezzel is segítve a kisgyermekes családok nehéz helyzetének megoldását.

 

A társadalmi felelősségvállalás területén való elhivatottságot jelzi, hogy a társaság elsősorban tulajdonosának köszönhetően a helyi sportéletben végez aktív tevékenységet.

Minden évben a társasági adókedvezmény lehetőségeivel élve 4-5 helyi sportegyesületnek adunk támogatást.

Eseti támogatást juttatunk ugyanakkor az önkormányzati és közintézményi étkeztetési szervezeteknek is.

 

Nálunk mindig az ügyfél igénye az első, teljes elkötelezettséggel a vevői elégedettség iránt

bottom of page